Orang yang mengeluarkan Zakat disebut ?

Berikut ini jawaban sudah terverifikasi ahli tentang pertanyaa Orang yang mengeluarkan Zakat disebut ? tugas soal Kelas : 2 SMP Mapel : Pendidikan Agama Islam Bab : Zakat.

Pertanyaan

Orang yang mengeluarkan Zakat disebut ?

Jawaban

Sebutan untuk orang yang mengeluarkan ZAKAT adalah MUZAKI (kadang ditulis Muzakki). Sementara sebutan untuk orang yang menerima zakat adalah MUSTAHIK. Zakat adalah memberikan harta tertentu pada yang berhak untuk menunaikan kewajiban apabila mampu.

Penjelasan

Zakat sangat penting bahkan menjadi bagian dari 5 pilar rukun islam selain syahadat, shalat, puasa atau saum dan haji. Pada mulanya umat islam hanya diperintahkan memberi sedekah. Namun pada tahun 662 Masehi, Rasulullah SAW mewajibkan umat muslim yang mampu untuk membayar zakat.

Zakat sendiri dibagi ke dalam dua kelompok yakni:

  • Zakat Fitrah, yakni zakat yang dibayarkan saat jelang hari raya Idul Fitri.
  • Zakat Maal, disebut juga zakat harta, adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan seorang muslim dari hasil kegiatan ekonomi yang ia lakukan.

 

Pelajari

  • Materi tentang pengertian zakat
  • Materi tentang apa yang dimaksud dengan zakat
  • Materi tentang 5 macam zakat
  • Panitia zakat disebut