Menentukan hikmah zakat maal?
Menentukan hikmah zakat maal?

Menentukan hikmah zakat maal?

Pertanyaan

Menentukan hikmah zakat maal?

Jawaban

Hikmah disyariatkannya zakat mal,antara lain :
•Menguatkan rasa kasih sayang antara si kaya dengan si miskin.
Hal ini dikarenakan fitrahnya jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa kepadanya).
• Mensucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
• Membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasihan.
• Memperoleh keberkahan, tambahan dan ganti yang lebih baik dari Allah Ta’ala.
• Sebagai ibadah kepada Allah Ta’ala