Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi

>Bacaan ikhfa syafawi merupakan bacaan yang sering dijumpai dalam bacaan Al-Quran. Ikhfa syafawi sendiri adalah salah satu dari beberapa macam bacaan yang ada dalam tajwid.

Pengertian Ikhfa Syafawi

Ikhfa syafawi adalah bacaan yang dilakukan dengan menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu, seperti huruf ya, wawu, dan mim.

Contoh bacaan ikhfa syafawi yang sering dijumpai adalah dalam bacaan Surat Al-Fatihah ayat 4, “Maliki yawmid-din”. Pada kata “yawmid-din”, nun sukun yang ada pada kata “din” disamarkan atau disembunyikan.

Kapan Dilakukan Ikhfa Syafawi

Ikhfa syafawi dilakukan ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, dan mim. Ketiga huruf tersebut harus memiliki harakat kasrah (i), dhommah (u), atau fathah (a).

Contoh lain dari bacaan ikhfa syafawi adalah pada bacaan Surat Al-Baqarah ayat 196, “Fandhuru ilaihi”. Pada kata “ilaihi”, nun sukun pada akhir kata disamarkan.

Cara Melakukan Ikhfa Syafawi

Untuk melakukan ikhfa syafawi, kita harus menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun atau tanwin dengan cara menggabungkannya dengan huruf berikutnya.

Sebagai contoh, pada bacaan “yawmid-din”, nun sukun yang ada pada kata “din” harus digabungkan dengan huruf “ya” sehingga terdengar seperti “yamid-din”.

Contoh Bacaan Ikhfa Syafawi Lainnya

Selain contoh bacaan ikhfa syafawi yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak contoh bacaan ikhfa syafawi lainnya dalam Al-Quran.

Contoh bacaan ikhfa syafawi lainnya bisa ditemukan pada bacaan Surat Al-Baqarah ayat 197, Surat Al-Baqarah ayat 217, Surat Al-Imran ayat 180, dan masih banyak lagi.

Keutamaan Membaca Al-Quran dengan Tajwid

Membaca Al-Quran dengan tajwid merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tajwid membantu kita dalam memahami makna dan maksud dari setiap ayat Al-Quran.

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan benar dan fasih, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan taat lagi dekat kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan suara serak-serak parau dan kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapat dua pahala, satu pahala karena membaca Al-Quran dan satu lagi pahala karena berusaha membacanya.” (HR. Bukhari 4937)

Kesimpulan

Bacaan ikhfa syafawi merupakan salah satu dari beberapa macam bacaan dalam tajwid. Ikhfa syafawi dilakukan dengan menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Cara melakukan ikhfa syafawi adalah dengan menggabungkan huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf berikutnya. Membaca Al-Quran dengan tajwid memiliki keutamaan dan kewajiban bagi setiap muslim.