Ayat yang Mengandung Bacaan Qalqalah Kubra Adalah
Ayat yang Mengandung Bacaan Qalqalah Kubra Adalah

Ayat yang Mengandung Bacaan Qalqalah Kubra Adalah

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu membaca Al-Quran. Salah satu bagian penting dari Al-Quran adalah bacaan qalqalah kubra yang sering digunakan dalam beberapa ayat. Bacaan qalqalah kubra sendiri adalah salah satu cara membaca Al-Quran dengan suara sedikit bergetar yang memberikan kesan dramatis pada bacaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa ayat yang mengandung bacaan qalqalah kubra.

Surah Al-Baqarah Ayat 196

Surah Al-Baqarah adalah salah satu surah yang paling dihafal oleh umat Islam. Ayat 196 dari surah ini berisi tentang perintah untuk berhaji. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “faman tamattaa’ bi al’umrati ila alhajji fama istaisara mina alttijarati” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada huruf “ta” dan “ra”.

Surah Al-Maidah Ayat 89

Surah Al-Maidah berisi tentang beberapa perintah dari Allah SWT. Salah satu ayat yang mengandung bacaan qalqalah kubra adalah ayat 89. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “wala yajrimannakum syanaanu qawmin ‘ala allaa ta’diluu”. Bacaan qalqalah kubra terdapat pada huruf “jim” pada kata “yajrimannakum”.

Surah Al-An’am Ayat 162

Surah Al-An’am adalah salah satu surah yang berisi tentang kekuasaan Allah SWT. Ayat 162 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “jala” dan “kana”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbia al’amin. Laa syariika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalu almuslimin” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “jala” dan “kana”.

Surah Al-Anfal Ayat 12

Surah Al-Anfal berisi tentang perang dan keberanian. Ayat 12 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yuridu” dan “yakhiroon”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “ith yuqoolu lilmuminina ikhtalafuu fa’aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la’allakum turhamoon” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yuridu” dan “yakhiroon”.

Surah Al-Ahzab Ayat 70

Surah Al-Ahzab berisi tentang beberapa perintah dari Allah SWT. Ayat 70 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yastaghfir”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “ya ayyuha alladzina amanu ittaqu Allah wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a’malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Waman yuti’ Allah wa rasulahu faqad faaza fawzan ‘adzima” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yastaghfir”.

Surah Al-Fajr Ayat 15

Surah Al-Fajr berisi tentang keadilan dan kebijaksanaan Allah SWT. Ayat 15 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yukadhib”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “kalla bal tuhibbuuna al’aajilata walatanatharuuna alakhira. Wajhu rabbika lazul jalali wal ikrami. Fabya ayyi ala’i rabbikuma tukadzdziban” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yukadhib”.

Surah At-Tawba Ayat 119

Surah At-Tawba adalah salah satu surah yang berisi tentang perintah dari Allah SWT. Ayat 119 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yukhbit”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “ya ayyuha alladzina amanu ittaqu Allah wa kuulu qaulan sedida. Yuslih lakum a’malakum wayaghfir lakum dhunubakum. Waman yuti’ Allah wa rasulahu faqad faaza fawzan ‘adzima” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yukhbit”.

Surah Al-Muzzammil Ayat 20

Surah Al-Muzzammil berisi tentang perintah untuk berdoa. Ayat 20 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “alquran”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “innamaa an’ta munthiru. Wa likulli qawmin hadi. Allah ya’lamu maa tasna’u. Wa yaraa” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “alquran”.

Surah Al-Jinn Ayat 18

Surah Al-Jinn adalah salah satu surah yang berisi tentang jin dan manusia. Ayat 18 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yaqulu”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “wa annahu kana rajulu minal jinni fafasaqa ‘an amri rabbihi. Wa kana yaqulul insanu inni kharantu minal jinni fawafadtu lahu bizikri” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “yaqulu”.

Surah An-Nas Ayat 6

Surah An-Nas adalah salah satu surah terakhir dari Al-Quran. Ayat 6 dari surah ini mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “minsharri”. Dalam ayat ini, terdapat kata-kata “alladzi waswasu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas” yang mengandung bacaan qalqalah kubra pada kata “minsharri”.

Kesimpulan

Memahami Al-Quran dan bacaannya adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Dalam artikel ini, kita telah membahas beberapa ayat yang mengandung bacaan qalqalah kubra. Semoga artikel ini dapat membantu Anda memahami bacaan Al-Quran dengan lebih baik.

Artikel Ayat yang Mengandung Bacaan Qalqalah Kubra Adalah

© Copyright 2023 TEKNOBGT.COM