Contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil
Contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil

Contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil

Pertanyaan

Contoh mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil

Jawaban

Contoh mad wajib muttasil dari surah Al lahab  sampai surah Al qari’ah adalah يُرَاۤءُوْنَۙ. Contoh mad jaiz mumfasil dari surah Al lahab  sampai surah Al qari’ah وَمَآ اَدْرٰىكَ.

Peenjelasan

Mad wajib muttashil 

Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat.  Panjang bacaan mad wajib muttasil adalah 3 alif

Contoh mad wajib muttasil dari surah Al lahab  sampai surah Al qari’ah

 1. Surat Quraisy ayat ke 2 pada الشِّتَاۤءِ
 2. Surat Almau’un ayat ke 6 pada يُرَاۤءُوْنَۙ
 3. Surat An nasr ayat ke 1 pada  جَاۤءَ

 

Mad jaiz munfashil 

Mad jaiz mumfasil adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada lain kalimat. Panjang bacaan mad jaiz mumfasil adalah boleh di baca 1, 2 atau3 alif

Contoh mad jaiz mumfasil dari surah Al lahab  sampai surah Al qari’ah

 1. Surah Al qari’ah ayat ke 2 pada وَمَآ اَدْرٰىكَ
 2. Surah Al qari’ah ayat ke 10, pada وَمَآ اَدْرٰىكَ
 3. Surat Al humazah ayat ke 5 pada وَمَآ اَدْرٰىكَ
 4. Surat Quraisy ayat ke 2 pada الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ
 5. Surat Alkaustar  ayat ke 1 pada اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ
 6. Surat Alkafirun ayat ke 1 pada يٰٓاَيُّهَا
 7. Surat Alkafirun ayat ke 2 pada لَآ اَعْبُدُ
 8. Surat Alkafirun ayat ke 3 pada وَلَآ اَنْتُمْ
 9. Surat Alkafirun ayat ke 3 pada  مَآ اَعْبُدُۚ
 10. Surat Alkafirun ayat ke 4 pada وَلَآ اَنَا۠
 11. Surat Alkafirun ayat ke 5 pada وَلَآ اَنْتُمْ
 12. Surat Alkafirun ayat ke 5 pada مَآ اَعْبُدُۗ
 13. Surat Al lahab ayat ke 1 pada  يَدَآ اَبِيْ
 14. Surat Al lahab ayat ke 2 pada مَآ اَغْنٰى

 

Mad Secara bahasa artinya adalah panjang. Mad secara ilmu tajwid artinya adalah memanjangkan bunyi bacaan dari huruf hijaiyyah sesuai dengan jenis mad yang terjadi.

Mad secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

 1. Mad asli atau mad thabi’i
 2. Mad far’i

Mad asli atau mad thabi’i : mad asli adalah mad yang terjadi karena  3 hal yatu

 1. Apabila setelah harkat fathah terdapat huruf alif
 2. Apabila setelah harkat kasrah terdapat huruf ya
 3. Apabila setelah harkat dhammah terdapat huruf ya

 

Mad far’i : mad far’i adalah seluruh mad selain mad thabi’i

Terdapat beberapa contoh mad far’i seperti

Mad wajib muttashil 

Mad wajib muttasil adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat.

Mad jaiz munfashil 

Mad jaiz mumfasil adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada lain kalimat

Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi 

Mad lazim mutsaqqqal kilmi adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan tasydid pada satu kalimat.

Mad Lazim Mukhaffaf Kilmi  

Mad lazim mukhaffaf  kilmi adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan sukun pada satu kalimat.

Mad Layyin  

Mad layyin adalah mad yang terjadi apabila setelah  harkat fathah terdapat huruf waw sukun atau huruf ya sukun

Mad ‘Aridl Lissukun  

Mad ‘aridl lisukun adalah mad yang terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf hijaiyyah setelahnya ada waqaf.

Mad shilah qashirah

Mad shilah qasirah adalah mad yang apabila terjadi huruf berharkat hidup (Selain berharkat sukun) bertemu dengan haa dhamir.

Mad shilah thawilah  

Mad shilah tawilah adalah mad yang terjadi apabila huruf berharkat hidup (Selain berharkat sukun) bertemu dengan haa dhamir setelahnya terdapat huruf hamzah

Mad ‘iwadh

Mad ‘iwadh adalah mad yang terjadi apabila sebelu waqaf terdafat huruf alif dan huruf berharkat fathatain

Mad Badal  

Mad badal adalah mad yang terjadi apabila huruf hamzah bertenu dengan huruf mad

Mad Lazim Harfi Musyabba’  

Mad Lazim Harfi Musyabba’  adalah mad yang terjadi apabila pada awal surah dimuali dengan salah satu huruf berikut ن – ق – ص – ع – س – ل – ك – م

Mad Lazim Harfi Mukhaffaf  

Mad Lazim Harfi Mukhaffaf adalah mad yang terjadi apabila pada awal surah dimuali dengan salah satu huruf berikut ح- ي- ط- ه- ر

Mad Tamkien  

Mad Tamkien  adalah mad yang terjadi apabila  huruf ya bertasydid yang berharkat kasrah bertemu dengan huruf  ya’ sukun

 

Pelajari

 1. Materitentang contoh madwajib dan mad jaiz mumfasildarisurah an nas sampai surah At takasur.
 2. Materi tentang perbedaan madwajib muttasil dengan mad jaiz mumfasil.
 3. Materi tentang hukum bacaan mad wajib muttasil pada Asmaul husna.
 4. Materi tentang hukum bacaan mad wajib muttasil pada surah an nisa.
 5. Materi tentang hukum bacaan mad wajib muttasil pada surah ali imran.

 

===============================

Kelas : VIII

Mata pelajaran : Al qur’an Hadist

Bab : Mad