Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat ?
Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat ?

Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat ?

Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat ?

 

Jawaban

 

Fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, garimin, fisabilillah, dan musafir