Pidarta bahasa bali paling pendek

Berikut ini jawaban sudah terverifikasi ahli tentang pertanyaan Pidarta bahasa bali paling pendek tugas soal Pelajaran : Bahasa Bali Kategori :pidarta

Pertanyaan:

Pidarta bahasa bali paling pendek

Jawaban:

berikut ini salah satu contoh pidato bahasa bali. semoga berkenan.

OM SWASTYASTU,

Suksma aturang titiang ring pangenter acara antuk galah sane katiba ring sikian titiang.
Punika taler majeng ring Bapak Kepala SMP N 2 Negara sane dahat wangiang titiang
Bapak lan Ibu guru ring SMP N 2 Negara sane dahat kusumayang titiang,
lan para siswa iriki anebanget tresna sihin titiang.

Ring galahe sane mangkin titiang jagi mepidarta sane mamurda “Ngiring Ngajegang Basa Bali”.

Inggih Ida dane sareng sami sane banget kusumayang titiang, sakadi sane sampun keuningin indik jagat Bali sane sampun kaloktah antuk seni lan budayanyane ngantos ke dura negara. Akeh para wisatawan domestik miwah manca negara sane melancaran ke Bali matetujon ngaksi sekancan seni lan budaya sane pinih akeh lan sarat antuk nilai-nilai religius. Nika mawinan mangkin sisiane sami melajah bahasa Indonesia, lan bahasa Inggris. Wenten sane wawu melajah mewicara, sampun kaurukin ngangge bahasa Indonesia. Nika mawinan iraga sakadi orang bali namun nenten bisa ngeraos mebasa bali. Yening sampun care niki,nenten wenten malih nak Bali sane mebasa Bali, basa Bali nyansan nyusut lan punah.

Ida dane sareng sami sane baktinin titiang,para wisatawan seneng rauh ke Bali mawinan wisata budayane, silih sinunggil basa baline. Basa bali nika unik, wenten sor singgih, yening iraga ngeraos sareng pak guru nika melenan yening iraga ngeraos sareng timpal-timpal. Iraga sepatutne marase lek, sawireh wisatawan dura negara akeh sane melajah basa bali, nanging iraga nenten ngelestariang basa Bali.

Malarapan antuk punika iraga sareng sami sane wiakti dados krama Bali ngutsahayang ngajegang Bali antuk budaya, seni, lan basannyane. Dahat penting pisan alit-alite kaajahin mabasa Bali ritatkala mapasuitran. Yening sampun keajahin, basa Bali jagi tetep ajeg. Ngiring iraga krama bali ngajegang basa Bali.

Inggih Bapak Kepala Sekolah, guru, lan para sisia sane wangiang titiang, wantah asapunika atur-atur tityang ring galah sane mangkin, tegesnyane yening iraga pacang ngajegang Bali puniki sepatutnyane iraga sareng sami soang-soang ngawiwitin antuk melajah lan ngelestariang seni,budaya miwah basa bali ngawit saking mangkin mangda seni, budaya lan basa Bali tetep ajeg lan lestari. Inggih duaning wenten iwang ring napi sane aturang titiang iwau, ring galah puniki lugrayang titiang ngaturang geng rena sinampura.Inggih kaping untat tiang sineb antuk ngaturang Parama Santi

OM SANTI, SANTI, SANTI, OM