Lambang Negara Malaysia

>Lambang Negara Malaysia adalah simbol yang melambangkan kebesaran dan keberanian rakyat Malaysia. Lambang ini mempunyai makna yang begitu penting bagi rakyat Malaysia dan juga diakui oleh dunia internasional.

Sejarah Lambang Negara Malaysia

Lambang Negara Malaysia pertama kali digunakan pada tahun 1963 setelah Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris. Pada waktu itu, lambang ini digunakan untuk melambangkan persatuan dari 13 negeri di Malaysia.

Setelah Sabah dan Sarawak bergabung pada tahun 1965, simbol negara ini diubah dengan menambahkan bintang kuning dan bulan sabit di tengah-tengah lambang.

Makna Lambang Negara Malaysia

Lambang Negara Malaysia terdiri daripada lima unsur yang mempunyai makna masing-masing. Lima unsur tersebut adalah burung helang, bunga raya, bulan sabit, bintang kuning dan perisai.

Burung Helang melambangkan keberanian dan kekuatan, sementara Bunga Raya melambangkan keindahan dan keanggunan. Bulan Sabit dan Bintang Kuning melambangkan keimanan dan ketaqwaan, manakala Perisai melambangkan kesatuan dan keamanan.

Penggunaan Lambang Negara Malaysia

Lambang Negara Malaysia digunakan pada dokumen resmi seperti pasport, surat-surat perjanjian, nota diplomatik dan juga pada uang kertas dan koin. Selain itu, lambang ini juga digunakan pada bangunan-bangunan kerajaan dan juga pada pakaian kebesaran.

Peranan Penting Lambang Negara Malaysia

Lambang Negara Malaysia memainkan peranan yang penting dalam memperkuatkan identiti rakyat Malaysia. Selain itu, lambang ini juga memperlihatkan bahawa Malaysia merupakan negara yang mempunyai kepercayaan dan keimanan yang kuat.

Seperti yang kita ketahui, lambang negara merupakan simbol kebesaran dan kebanggaan sesebuah negara. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah memuliakan lambang negara ini dan menghormati maknanya.

Kesimpulan

Lambang Negara Malaysia mempunyai makna yang begitu penting bagi rakyat Malaysia dalam memperlihatkan kekuatan, keindahan, keimanan, kesatuan dan keamanan. Oleh itu, kita haruslah memuliakan dan menghormati lambang negara ini sebagai simbol kebanggaan rakyat Malaysia.