Surah Al-Qalam: Keutamaan Surah yang Menyelamatkan dari Fitnah

>Surah Al-Qalam merupakan surah ke-68 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan terdiri dari 52 ayat. Surah Al-Qalam mengandung banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diambil sebagai pedoman hidup. Berikut ini adalah beberapa keutamaan surah Al-Qalam:

Menyelamatkan dari Fitnah

Salah satu keutamaan surah Al-Qalam adalah dapat menyelamatkan dari fitnah. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala menegaskan bahwa orang yang mengikuti ajaran-Nya akan selamat dari godaan setan dan fitnah manusia. Dalam ayat ke-10, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk.”

Dengan membaca surah Al-Qalam secara rutin, kita diingatkan untuk selalu mengikuti ajaran Allah dan menjauhi segala godaan dan godaan setan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari fitnah dan dapat hidup dalam kedamaian.

Menjadi Contoh Teladan

Surah Al-Qalam juga mengajarkan kita untuk menjadi contoh teladan bagi orang lain. Dalam ayat ke-4, Allah berfirman:

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berusaha untuk menjadi contoh teladan bagi orang lain dengan berperilaku baik dan santun. Dengan begitu, orang lain akan terinspirasi dan terdorong untuk mengikuti jejak kita dalam berbuat baik.

Menjaga Lidah dan Ucapan

Surah Al-Qalam juga mengajarkan pentingnya menjaga lidah dan ucapan kita. Dalam ayat ke-10, Allah berfirman:

“Maka janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatupun dan sesungguhnya kamu adalah orang yang diberi peringatan yang jelas.”

Dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain, kita harus selalu berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan menjaga lidah dan ucapan kita, kita akan terhindar dari segala bentuk kesalahan dan dosa.

Menghargai Keberagaman

Surah Al-Qalam mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dalam masyarakat. Dalam ayat ke-13, Allah berfirman:

“Dan sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Dalam masyarakat yang beragam, kita harus belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain. Dengan mempelajari ajaran surah Al-Qalam, kita dapat belajar untuk menjadi individu yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan dalam masyarakat.

Menjadi Pemimpin yang Adil

Surah Al-Qalam juga mengajarkan pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam ayat ke-35, Allah berfirman:

“Sesungguhnya kami akan memperbolehkan kepadamu untuk berbicara (memohon) dan tidak membiarkanmu terus menerus ditindas.”

Sebagai pemimpin, kita harus selalu berusaha untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dengan demikian, kita dapat memimpin masyarakat dengan bijaksana dan memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak.

Menjadi Orang yang Sabar dan Tawakal

Surah Al-Qalam juga mengajarkan pentingnya memiliki sifat sabar dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dalam hidup. Dalam ayat ke-48, Allah berfirman:

“Sabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti sahabat ikan (Yunus) ketika ia memanggil dalam kesedihan yang amat sangat.”

Dalam hidup, kita pasti akan dihadapkan pada berbagai cobaan dan ujian yang sulit. Namun, dengan membaca surah Al-Qalam secara rutin, kita dapat belajar untuk bersabar dan tawakal dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Dengan demikian, kita akan menjadi individu yang kuat dan teguh dalam iman.

Kesimpulan

Surah Al-Qalam merupakan surah yang sarat dengan pelajaran dan hikmah bagi kehidupan kita. Dengan membaca surah ini secara rutin, kita dapat belajar untuk menjadi individu yang selalu mengikuti ajaran Allah, menjaga lidah dan ucapan, menghargai keberagaman, dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Selain itu, surah ini juga mengajarkan pentingnya memiliki sifat sabar dan tawakal dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dalam hidup.