Apa yang dimaksud dengan Maksum
Apa yang dimaksud dengan Maksum

Apa yang dimaksud dengan Maksum

Pertanyaan

Apa yang dimaksud dengan Maksum

Jawaban

Yang dimaksud dengan MAKSUM adalah bebas dari dosa juga kesalahan sebab dipelihara atau dijaga langsung oleh Allah SWT. Maksum atau Ma’sum ini sudah diserap resmi oleh bahasa Indonesia dengan ejaan baku Maksum. Adapun pengertian maksum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terpelihara dari dosa-dosa juga kesalahan, bebas dari dosa-dosa juga kesalahan.

Penjelasan

Secara harfiah, kata Maksum ini mengakar pada kata ‘Ashoma atau Ashama yang juga mengakar pada kata Ish-mah yang artinya adalah terjaga dari maksiat.

Selain malaikat, sosok lain yang disebut Maksum adalah para nabi dan rasul. Mereka dimaksumkan Allah SWT agar bebas dari kesalahan dan dosa saat menyampaikan agama Allah SWT. Sekalipun nabi atau rasul melakukan kesalahan maka akan ditegur dan langsung diluruskan oleh Allah SWT.

 

Pelajari

  • Materi tentang pengertian maksum
  • Materi tentang sifat maksum nabi dan rasul

=================

Kelas          : SMA

Mapel         : Pendidikan Agama Islam

Bab             : Nabi & Rasul